ระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
ระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

Untitled
  • กลับหน้าหลัก
  • บันทึก/แก้ไข
  • รายงาน
  • ข้อมูลผู้ใช้งาน
  • ออกจากระบบ
 
ประเภทรายจ่าย  ()
หน่วยงานผู้ใช้ระบบ 

 
เดือน - ปีงบประมาณ 

ข้อมูลได้รับการบันทึกแล้ว


ต้องการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

เลือก  ปี

 
 

ระบบข้อมูลงานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
Copyright © 2011 Yasothon.info, by Prin1969@msn.com, All Rights Reserved.