กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ข่าว....Update! กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐:%M น.

ไฟล์ข้อมูลสำหรับหน่วยบริการเกี่ยวกับการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี ๕๘ เป็นไฟล์ RAR คลิกDOWNLOADที่นี่

ข้อมูลประชากร UC+wel รายหน่วยบริการ เข้าดูจำนวนและรายละเอียดได้ที่
ระบบฐานข้อมูลข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ.ยโสธรUpdateปัจจุบัน WWW.PKYASOTHON.ORG

Login เข้าระบบ>>เลือกรายการ ข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉพาะที่ลงทะเบียนในจังหวัดยโสธร ตามหน่วยบริการ

การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ

๑ คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๑ คลิกดูรายละเอียด

๒.คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๒คลิกดูรายละเอียด

๓.คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๓ คลิกดูรายละเอียด

Links เข้าสู่โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล E_Claim

25 มิ.ย.57 VDO ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว

Download File << VDO .asf >> และ << Slide บรรยาย .pdf >>

DowLoad เอกสารประกอบการอบรม สำหรับโรงพยาบาล การจัดทำข้อมูล รหัสโรค บันทึกเวชระเบียน

๑.การประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน MRA --->DOWNLOADคลิกที่นี่
๒.ความรู้การให้รหัสโรคและหัตถการ download ||เอกสาร๑|| เอกสาร๒||เอกสาร๓||เอกสาร๔||เอกสาร๕||เอกสาร๖||
๓การจัดทำข้อมูล CMI-สธ. DOWNLOAD ||โปรแกรมคลิก_! ||คู่มือ คลิก_!||
-----------------------------------
หมายเหตุ:  ตัวใหม่เพิ่มเติม ใช้แทน NHSO_UCSearch_Client3 
รองรับ windows8 (64หรือ32bit)  windows7 32หรือ64 bit ได้แล้ว ที่ฟ้องERRORว่า บัตรของท่านยังไม่ได้กำหนดตัวตนเข้าใช้งานระบบ PinCodeฯลฯ ซึ่งได้ขอจากสำนักทะเบียนมาแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

วิธีการ

1.download โปรแกรมNHSOAuthen3.0 คลิก Downloadโปรแกรม วิธีการใช้ คลิกที่นี่

2.คลายซิปไฟลออกจะได้โฟลเดอร์ชื่อNHSOAuthen3.0 แล้วคัดลอกทั้งห้องไปไว้ที่ Drive c:
C:\NHSOAuthen3.0

3.(เครื่องที่เคยลง version2.1 ข้ามข้อ3. ไปข้อ4. เลย) ให้COPY ไฟล์ Im.exe ไปไว้ที่
3.1 กรณีเครื่อง 32 bit ให้วางที่ c:\wondows\system32\

3.2 กรณีเครื่อง 64 bit ให้วางที่ c:\windows\Syswow64\

แล้วดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ Im.exe เพื่อให้โปรแกรมทำงาน (จะมีรูปสิงห์ปรากฎมุมล่างขวาของจอภาพ)
4. เข้าใช้งานโดยเรียกใช้ไฟล์ C:\NHSOAuthen3.0\nhsoauthen3.0.exe
ติดปัญหา สอบถามได้ที่ ชาญชัย 087-645-9050 งานประกันฯ สสจ.ยโสธร

ระบบตรวจสอบสิทธิOnline ของนายทะเบียนหน่วยบริการจังหวัดยโสธร
คลิก!
รายชื่อนายทะเบียนประจำหน่วยบริการรายหน่วยบริการ(ปัจจุบัน)

สำหรับท่านที่ขออนุมัติเปิดเข้าใช้สิทธิใหม่ หรือมีการย้ายที่ทำงาน(หน่วยบริการ)ใหม่
สปสช.ได้ Refresh Password ให้ใหม่
ท่านสามารถเข้ารับรายละเอียดUsername/Passwordได้ที่นี่ !


ทบทวนขั้นตอนการลงระบบในเครื่องComputer (เดิม)

๑.เสียบเครื่องอ่านSmartcard เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลง Driver ที่ได้มากับเครื่องอ่าน

Download Driver เครื่องอ่านSmartCard ยีห้อ WAC คลิก

๒.ลงโปรแกรม LicenseManager

๒.๑ ลงโปรแกรมLicenseManager2013

๒.๒ ลงโปรแกรม License2557(ตัวUpdate แยกสำหรับระบบเครื่อง 32 bit หรือ 64 bit)

ทั้งสองตัวDowload ได้ที่ http://www.yasothon.info/ins/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=122

(******เลือก Update ให้ตรงกับระบบเครื่องคอมว่า 32 bit หรือ 64 bit)

Downloadเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเวปงานประกันเราครับ เมนูด้านซ้ายมือ ที่ DOWNLOADS->downloads software

๓. ลงโปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3

Download โปรแกรมทีใช้ในการตรวจสอบสิทธิNHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

๔. เข้าใช้โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 คลิกIcon ที่หน้าDESKTOP


หน่วยบริการที่ยังไม่ขอสิทธิ ท่านสามารถ ขอเพิ่มเข้ามาได้อีกครับ ตัวอย่างหนังสือตาม Links ครับ

แบบฟอร์มสมัครนายทะเบียนwww.pkyasothon.org/upload/Register_Hsub.doc
Download_ตัวอย่างแบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)

แบบฟอร์มสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการของบเพิ่มประสิทธิภาพ (LOI)

คลิก! Download แบบฟอร์มได้ที่นี่
บัตรสุขภาพแม่และบัตรสุขภาพเด็ก
Download_บัตรสุขภาพแม่

Download_บัตรสุขภาพเด็ก

 
โปรแกรมแสดงรายชื่อประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร
User Rating: / 16
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:%M น.

:: โปรแกรมแสดงสิทธิประกันสุขภาพของประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร รายเดือน จากปี 2555---ถึง----ปัจจุบัน ::

เหมาะสำหรับรพ.สต.ใช้ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ ปัจจุบัน เป็นรายหมู่บ้าน กับฐานข้อมูลใน HosXp ของ รพ.สต. ครับ
ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร Update 

ฐานข้อมูลปรชากรสิทธิประกันสุขภาพ

Username : ชื่อที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ Online
Password : รหัสสถานพยาบาลที่ตนเองสังกัด

สิบเรื่องที่ควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ชาญชัย เสี้ยวทอง

 
โปรแกรมรับรองการเกิดสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:%M น.

 เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยสปสช.แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหนังสือรับรองการเกิด Online ซึ่งตามระบบนั้นจะต้องไม่บันทึกคำนำหน้า มารดา จะใส่แค่ชื่อ-สกุลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องลงคำนำหน้า รบกวนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการครับ  ขอขอบคุณครับ
    ชาญชัย เสี้ยวทอง

คลิก!เพื่อบันทึกและพิมพ์ใบรับรองการเกิด

 

 
โปรแกรมลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวนอกสิทธิประกันสังคม ...
วันพุธที่ ๐๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:%M น.

ให้ใช้โปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข

http://fwf.cfo.in.th/

LINKS

 

 
คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2557
User Rating: / 35
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:%M น.

 

 

 • ปี2556
 • 57_BOOK01.pdf
 • 57_BOOK02.pdf
 • 57_book03.pdf
 • 57_book04.pdf
 • สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติ ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  เป้าหมายการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหาร - - สิทธิประโยชน์และการขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ - - มาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขและการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ - - การบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555 - - การคุ้มครองสิทธิประชาชน - - ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 •  
  NHSO_UCSearch_Client3
  User Rating: / 11
  แย่ดีที่สุด 
  วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗:%M น.

  โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

  โปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 ได้รวมโปรแกรม 2 โปรแกรม
  คือ NHSO UCSearch Client Version 1.4.7 และ NHSO UCAuthentication เข้าด้วยกน โดยที่ผู้ใช้งาน
  ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรม 2 คั้รงเหมือนเดิม ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการติดตงโปรแกรมลงมาก
  และเมื่อติดตั้งโปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานฟังชั่นหลัก
  ของโปรแกรมผ่านระบบ Web Services ดังนี้
  -  ตรวจสอบสิทธิจากบัตรประจำตัวประชาชน
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ ชื่อ – สกุล
  -  ตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม
  -  ตรวจสอบสิทธิออนไลน์ (UCSearch)
  -  ปรับปรุงข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพบนบัตร Smart Card

  NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 รองรบระบบปฏิบัตการ Windows ดังนี้
  - Microsoft Windows XP ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_XP.exe”
  - Microsoft WinDows7 32 Bit ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_WIN7.exe”

  สามารถ Downloads ที่ เมนู DownLoads Software ครับ
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_XP.zip
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_WIN7.zip

  มีปัญหาการติดตั้ง ติดต่อ ปริญญา  มาแสวง 082-814-8146

   
  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

  Downloads

  Login Form  Who's Online

  เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  สถิติเข้าชม Website

  mod_vvisit_counterวันนี้125
  mod_vvisit_counterวานนี้249
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1149
  mod_vvisit_counterเดือนนี้6289
  mod_vvisit_counterทั้งหมด443856