สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยโสธร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดยโสธร
ข่าว....Update! กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ยโสธร
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๐:%M น.

การClaim พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับหน่วยบริการ
(ประชุมเมื่อ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

ขอให้หน่วยบริการในแต่ละอำเภอรวบรวมส่งเอกสารเปิดใช้สิทธิภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อการเข้าใช้งานเร็วขึ้น


๑ คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๑ คลิกดูรายละเอียด

๒.คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๒คลิกดูรายละเอียด

๓.คู่มือการใช้งานE-Claim พรบ.รถ _๓ คลิกดูรายละเอียด

Links เข้าสู่โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูล E_Claim

25 มิ.ย.57 VDO ประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ในแรงงานต่างด้าว

Download File << VDO .asf >> และ << Slide บรรยาย .pdf >>

DowLoad เอกสารประกอบการอบรม สำหรับโรงพยาบาล การจัดทำข้อมูล รหัสโรค บันทึกเวชระเบียน

๑.การประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน MRA --->DOWNLOADคลิกที่นี่
๒.ความรู้การให้รหัสโรคและหัตถการ download ||เอกสาร๑|| เอกสาร๒||เอกสาร๓||เอกสาร๔||เอกสาร๕||เอกสาร๖||
๓การจัดทำข้อมูล CMI-สธ. DOWNLOAD ||โปรแกรมคลิก_! ||คู่มือ คลิก_!||
-----------------------------------
หมายเหตุ:  ตัวใหม่เพิ่มเติม ใช้แทน NHSO_UCSearch_Client3 
รองรับ windows8 (64หรือ32bit)  windows7 32หรือ64 bit ได้แล้ว ที่ฟ้องERRORว่า บัตรของท่านยังไม่ได้กำหนดตัวตนเข้าใช้งานระบบ PinCodeฯลฯ ซึ่งได้ขอจากสำนักทะเบียนมาแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

วิธีการ

1.download โปรแกรมNHSOAuthen3.0 คลิก Downloadโปรแกรม วิธีการใช้ คลิกที่นี่

2.คลายซิปไฟลออกจะได้โฟลเดอร์ชื่อNHSOAuthen3.0 แล้วคัดลอกทั้งห้องไปไว้ที่ Drive c:
C:\NHSOAuthen3.0

3.(เครื่องที่เคยลง version2.1 ข้ามข้อ3. ไปข้อ4. เลย) ให้COPY ไฟล์ Im.exe ไปไว้ที่
3.1 กรณีเครื่อง 32 bit ให้วางที่ c:\wondows\system32\

3.2 กรณีเครื่อง 64 bit ให้วางที่ c:\windows\Syswow64\

แล้วดับเบิลคลิกที่ ไฟล์ Im.exe เพื่อให้โปรแกรมทำงาน (จะมีรูปสิงห์ปรากฎมุมล่างขวาของจอภาพ)
4. เข้าใช้งานโดยเรียกใช้ไฟล์ C:\NHSOAuthen3.0\nhsoauthen3.0.exe
ติดปัญหา สอบถามได้ที่ ชาญชัย 087-645-9050 งานประกันฯ สสจ.ยโสธร

ระบบตรวจสอบสิทธิOnline ของนายทะเบียนหน่วยบริการจังหวัดยโสธร
คลิก!
รายชื่อนายทะเบียนประจำหน่วยบริการรายหน่วยบริการข้อมูล ณ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗(ปัจจุบัน)

สำหรับท่านที่ขออนุมัติเปิดเข้าใช้สิทธิใหม่ หรือมีการย้ายที่ทำงาน(หน่วยบริการ)ใหม่
สปสช.ได้ Refresh Password ให้ใหม่
ท่านสามารถเข้ารับรายละเอียดUsername/Passwordได้ที่นี่ Update ๑๖ มิถุนายน๒๕๕๗!


ทบทวนขั้นตอนการลงระบบในเครื่องComputer (เดิม)

๑.เสียบเครื่องอ่านSmartcard เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลง Driver ที่ได้มากับเครื่องอ่าน

Download Driver เครื่องอ่านSmartCard ยีห้อ WAC คลิก

๒.ลงโปรแกรม LicenseManager

๒.๑ ลงโปรแกรมLicenseManager2013

๒.๒ ลงโปรแกรม License2557(ตัวUpdate แยกสำหรับระบบเครื่อง 32 bit หรือ 64 bit)

ทั้งสองตัวDowload ได้ที่ http://www.yasothon.info/ins/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=122

(******เลือก Update ให้ตรงกับระบบเครื่องคอมว่า 32 bit หรือ 64 bit)

Downloadเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเวปงานประกันเราครับ เมนูด้านซ้ายมือ ที่ DOWNLOADS->downloads software

๓. ลงโปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3

Download โปรแกรมทีใช้ในการตรวจสอบสิทธิNHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

๔. เข้าใช้โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 คลิกIcon ที่หน้าDESKTOP


หน่วยบริการที่ยังไม่ขอสิทธิ ท่านสามารถ ขอเพิ่มเข้ามาได้อีกครับ ตัวอย่างหนังสือตาม Links ครับ
http://203.157.181.13/ssom/rtr/Register_Hsub.doc

Download_ตัวอย่างแบบยื่นคำร้องขอลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(รวมทุกส่วนเข้าด้วยกันในหน้าเดียว)

แบบฟอร์มสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการของบเพิ่มประสิทธิภาพ (LOI)

คลิก! Download แบบฟอร์มได้ที่นี่
บัตรสุขภาพแม่และบัตรสุขภาพเด็ก
Download_บัตรสุขภาพแม่

Download_บัตรสุขภาพเด็ก

 
โปรแกรมแสดงรายชื่อประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร
User Rating: / 16
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:%M น.

:: โปรแกรมแสดงสิทธิประกันสุขภาพของประชากรจากฐานข้อมูลDBPOPจังหวัดยโสธร รายเดือน จากปี 2555---ถึง----ปัจจุบัน ::

เหมาะสำหรับรพ.สต.ใช้ตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบ ปัจจุบัน เป็นรายหมู่บ้าน กับฐานข้อมูลใน HosXp ของ รพ.สต. ครับ
ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดยโสธร Update 

ฐานข้อมูลปรชากรสิทธิประกันสุขภาพ

Username : ชื่อที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ Online
Password : รหัสสถานพยาบาลที่ตนเองสังกัด

สิบเรื่องที่ควรรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

ชาญชัย เสี้ยวทอง

 
โปรแกรมรับรองการเกิดสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:%M น.

 เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยสปสช.แจ้งเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลหนังสือรับรองการเกิด Online ซึ่งตามระบบนั้นจะต้องไม่บันทึกคำนำหน้า มารดา จะใส่แค่ชื่อ-สกุลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องลงคำนำหน้า รบกวนขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและดำเนินการครับ  ขอขอบคุณครับ
    ชาญชัย เสี้ยวทอง

คลิก!เพื่อบันทึกและพิมพ์ใบรับรองการเกิด

 

 
โปรแกรมลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวนอกสิทธิประกันสังคม ...
วันพุธที่ ๐๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:%M น.

ให้ใช้โปรแกรมของกระทรวงสาธารณสุข

http://fwf.cfo.in.th/

LINKS

 

 
คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2557
User Rating: / 18
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:%M น.

 

 

 • ปี2556
 • 57_BOOK01.pdf
 • 57_BOOK02.pdf
 • 57_book03.pdf
 • 57_book04.pdf
 • สำหรับผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติ ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  เป้าหมายการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหาร - - สิทธิประโยชน์และการขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ - - มาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขและการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ - - การบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2555 - - การคุ้มครองสิทธิประชาชน - - ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 •  
  NHSO_UCSearch_Client3
  User Rating: / 10
  แย่ดีที่สุด 
  วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗:%M น.

  โปรแกรม NHSO_UCSearch_Client3 รองรับการ Authen ด้วยบัตร Smart Card & Web service3 (WinXP & Win7)

  โปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 ได้รวมโปรแกรม 2 โปรแกรม
  คือ NHSO UCSearch Client Version 1.4.7 และ NHSO UCAuthentication เข้าด้วยกน โดยที่ผู้ใช้งาน
  ไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งโปรแกรม 2 คั้รงเหมือนเดิม ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการติดตงโปรแกรมลงมาก
  และเมื่อติดตั้งโปรแกรม NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานฟังชั่นหลัก
  ของโปรแกรมผ่านระบบ Web Services ดังนี้
  -  ตรวจสอบสิทธิจากบัตรประจำตัวประชาชน
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  -  ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้ ชื่อ – สกุล
  -  ตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม
  -  ตรวจสอบสิทธิออนไลน์ (UCSearch)
  -  ปรับปรุงข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพบนบัตร Smart Card

  NHSO UCSearch Client3 Version 3.0 รองรบระบบปฏิบัตการ Windows ดังนี้
  - Microsoft Windows XP ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_XP.exe”
  - Microsoft WinDows7 32 Bit ให้ติดตั้งไฟล์ “UCSearch3_Setup_WIN7.exe”

  สามารถ Downloads ที่ เมนู DownLoads Software ครับ
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_XP.zip
  - NHSO_UCSearch_Client3_For_WIN7.zip

  มีปัญหาการติดตั้ง ติดต่อ ปริญญา  มาแสวง 082-814-8146

   
  << เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

  Downloads

  Login Form  Who's Online

  เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  สถิติเข้าชม Website

  mod_vvisit_counterวันนี้48
  mod_vvisit_counterวานนี้309
  mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1093
  mod_vvisit_counterเดือนนี้6016
  mod_vvisit_counterทั้งหมด400712