Untitled-3

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557
    


เรื่อง : ส่งรายงานประกันสังคม      ไฟล์แนบ  คลิกเพื่อรับไฟล์ครับ  
  
      ส่งรายงานประกันสังคม ส.ค.57 ให้รพ.ยโสธรค่ะ
โดย : รพ.สต.ศรีแก้ว   แจ้ง ณ วันที่ 1 September 2014     ข่าวนี้เหลือเวลาแจ้งประกาศอีก  5  วัน        PC name, IP : 110.77.213.106,110.77.213.106


เรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนปี ๒๕๕๘      ไฟล์แนบ  คลิกเพื่อรับไฟล์ครับ  
  045711554  
      เอกสารประกอบการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
 ปี ๒๕๕๘
 ขอให้ทำการตรวจประเมินตนเอง
 พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้
 ๐ หรือ ๑
 นำเอกสารมาพร้อมกับไฟล์ในวันประชุมที่
 ๕ สค ๕๗
โดย : ณัทชุดา   แจ้ง ณ วันที่ 18 August 2014     ข่าวนี้เหลือเวลาแจ้งประกาศอีก  4  วัน        PC name, IP : node-vhv.pool-101-51.dynamic.totbb.net,101.51.159.

Untitled-1